Иери, оджи э домани. Где же матадор Кавани? Франция легко прошла Уругвай